Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette

Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette is een Franse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog gelegen in de Franse gemeente Ablain-Saint-Nazaire. De begraafplaats ligt een kilometer ten noorden van het dorp op de heuvel van Notre-Dame de Lorette Op de begraafplaats liggen meer dan 40.000 gesneuvelde Franse soldaten. Zo'n 20.000 liggen in individuele graven en meer dan 20.000 in een massagraf. Het terrein beslaat zo'n 13 ha en centraal bevindt zich een groot plein waarop twee imposante monumenten tegenover elkaar staan, namelijk een basiliek en een lantaarntoren die een crypte herbergt.

Ingang begraafplaats.

Foto Sjef Dirks.

In het begin van de eerste wereldoorlog was de strategische hoogte bij de race naar de zee het begin van de oorlog in Duitse handen gevallen. Het Franse 10de Leger bleef echter proberen het plateau weer in te nemen. Er werd zwaar gestreden. In de winter van 1914-1915 konden de Fransen onder leiding van generaal Maistre de eerste uitloper bezetten.

Begraafplaats Notre-Dame de Lorete.

Foto Sjef Dirks.

Op 9 mei 1915 begon de tweede slag om Artois waarbij de Fransen probeerden de Duitsers terug te drijven uit de streek. Men probeerde onder meer de heuvelrug van Vimy, iets verder oostwaarts, te heroveren en ook de hoogte van Notre-Dame-de-Lorette wilde men terugnemen. Men kreeg er te maken met een sterk uitgebouwde Duitse defensie, bestaande uit meerdere linies van loopgraven en ijzerdraad, geflankeerd door mitrailleurs en fortjes. Van 9 tot 12 mei slaagden de Fransen er in de kapel te bereiken, na een strijd met zware verliezen.

Basiliek en lantaarntoren die een crypte herbergt.

Foto Sjef Dirks.

Men had echter nog steeds niet het hele heuvelmassief heroverd en de Duitsers behielden nog steeds verschillende posities. Het duurde tot 22 mei eer het massief door de Fransen was ingenomen. In het voorbije jaar waren zo'n 100.000 doden gevallen in de gevechten om de heuvel van Notre-Dame de Lorette.

De lantaarntoren.

Foto Sjef Dirks

Op de heuvel was in 1915 al een kleine begraafplaats ingericht. Na de oorlog besloot men deze plaats in te richten als herdenkingssite voor de gesneuvelden en de begraafplaats werd vergroot met Franse gesneuvelden die werden overgebracht uit meer dan 150 kleinere begraafplaatsen uit het front.

Binnenzijde basiliek.

Foto Sjef Dirks.

De basiliek en een lantaarntoren werden hier opgetrokken in de jaren 20, naar ontwerp van de Rijselse architect Louis Marie Cordonnier. Maarschalk Petain legde de eerste steen van de lantaarntoren op 19 juni 1921. Op 2 augustus 1925 werd deze lantaarntoren ingehuldigd door premier Paul Painleve. De kerk werd ingewijd op 26 mei 1927 door de bisschop van Atrecht Mgr. Julien.

De lantaarntoren.

Foto Sjef Dirks.

De begraafplaats beslaat een groot, ongeveer rechthoekig terrein, doorsneden door twee kruisende lanen. In het midden bevindt zich een vlakte met daarop de kerk en de lantaarntoren.

Basiliek.

Foto Sjef Dirks.

De basiliek is opgetrokken in een neo byzantijnse stijl. De glasramen en de fresco's binnenin beelden oorlogstaferelen en de religieuze en vaderlandse geschiedenis van Frankrijk uit. De binnenmuren werden door familieleden en nabestaanden bekleed met herdenkingsplaten ter ere van gesneuvelde soldaten.

De begraafplaats.

Foto Sjef Dirks.

De begraafplaats van Notre Dame de Lorette met meer dan 40.000 gesneuvelde Franse soldaten.

De lantaarntoren.

Archief Sjef Dirks.

De lantaarntoren is 52 meter hoog en heeft een vierkant grondplan, 12 meter breed aan de basis. De toren herbergt een crypte.

Oprukkende Duitsers.

Archief Sjef Dirks.

Oprukkende Duitsers naar de suikerfabriek van Souchez, zuid oostelijk van Notre Dame de Lorette.