Voor de eerste wereldoorlog

In de jaren voor de eerste wereldoorlog werden in veel landen ansichtkaarten met het onderwerp krijgsmacht gepubliceerd. Zo ook in Nederland. Hieronder enige kaarten die daar een indruk van geven.

Den Haag, De veldartillerie.

Archief Sjef Dirks.

Den Haag. Parade Maliebaan.

Archief Sjef Dirks.

Voorbeeld van een spotkaart.

Archief Sjef Dirks.

De kaarten over de krijgsmacht kenden veel onderwerpen zoals: kazernes, parades, gebeurtenissen uit het militaire leven, veldslagen, oorlogsschepen maar ook spotkaarten.

Den Haag. Oranjekaerne.

Archief Sjef Dirks.

De Oranjekazerne in Den Haag is gebouwd in 1824 en afgebrand in 1919. De Oranjekazerne werd gebouwd naar een ontwerp van de stadsarchitect Zeger Reyers in de tuin van de Koninklijke Bibliotheek, die aan het Lange Voorhout was. De tuin liep toen helemaal door tot aan de Noordsingel, de huidige Mauritskade, alwaar de ingang van de kazerne kwam. De eerste steen werd op 20 april 1824 gelegd door de kroonprins, de latere Koning Willem II. De Oranjekazerne was voor het keurregiment Grenadiers en Jagers.
Naast de ingang van de Oranjekazerne stond het ouderlijk huis van Louis Couperus. Waar de kazerne heeft gestaan, bevindt zich nu het Louis Couperusplein.