Mobilisatie

Nederland had niet de intentie om deel te nemen aan de oorlog. Omdat het niet wist of men zich afzijdig kon houden was er toch sprake van een militaire inspanning om op een eventuele inval te kunnen reageren. Toen de spanningen toenamen ging Nedeland er toe over om zich te mobiliseren. Nederland had al lang geen conflicten van enige betekenis gehad, dus ervaring om een militaire stijd aan te gaan was er eigenlijk niet.

De onderstaande ansichtkaarten geven een idee hoe men omging met de mobilisatie.

Voor de mobilisatie werd er nog lol gemaakt.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.

Mobilisatie 1914.

Archief Sjef Dirks.