Massagraf Franse vluchtelingen

Op de Rooms-katholieke begraafplaats Carolus Borromeus te Soesterberg is een massagraf van Franse burgervluchtelingen te vinden. Zij waren afkomstig uit door Duitsers bezette gebieden. De Franse vluchtelingen werden in Rotterdam en Limburg opgevangen. Daarna werd gebruikt gemaakt van het interneringskamp in Zeist omdat deze niet meer werd gebruikt.

Monument Franse burgervluchtelingen.

Foto Sjef Dirks.

Tussen 25 oktober 1918 en half januari 1919 verbleven hier duizenden vluchtelingen. Over deze periode zijn helaas trieste cijfers weer te geven. Op elke duizend vluchtelingen bleken gemiddeld 75 Fransen te zijn gestorven in het kamp. Tegenover het landelijke gemiddelde van 46 per duizend per jaar. Onder de gestorvenen waren ook veel kinderen die overleden aan ziekten als mazelen en difterie. Ook een groot aantal ouderen lieten het leven omdat ze verzwakt waren geraakt tijdens hun vlucht vanuit Noord-Frankrijk.

Monument Franse burgervluchtelingen.

Foto Sjef Dirks.

Het monument van het massagraf is te vinden rechts van de ingang van het kerkhof. Het monument is gemaakt van een harde kalksteensoort uit België. Het bestaat uit een hoge opstand met daarin een kruis verwerkt. Aan beide kanten strekken zich rechthoekige tekstplaten uit.

Monument Franse burgervluchtelingen.

Foto Sjef Dirks.

In de dwarsarm van het kruis zijn de woorden IN MEMORIAM te lezen terwijl aan de voet van het kruis de volgende tekst is opgenomen:

AUX
REFUGIES FRANCAIS
MORTS AUX PAYS-BAS
1914-1918

De twee tekstplaten aan weerszijden bevatten de namen van 98 Fransen. Het monument is gemaakt door A. le Jeune, steenhouwer in Maastricht.

Monument Franse burgervluchtelingen.

Foto Sjef Dirks.