Kasteel Huis Doorn

Nadat hij in 1918 naar Nederland gevlucht was, kocht de Duitse keizer Wilhelm II in 1920 het kasteel Huis Doorn van baronesse Van Heemstra.

Hoofdingang Huis Doorn.

Archief Sjef Dirks.

Hij kon dit bekostigen door de verkoop van zijn jacht Hohenzollern. Uit Duitsland kwamen 59 wagonladingen met bezittingen uit de Berlijnse paleizen om Huis Doorn in te richten.

Huis Doorn.

Archief Sjef Dirks.

Wilhelm kreeg beperkte vrijheid om zich te verplaatsen. Wilde hij verder dan 10 kilometer reizen dan moest hij de regering om toestemming vragen. Hij had wel de bevoegdheid om bezoek te ontvangen.

Huis Doorn.

Archief Sjef Dirks.

Zijn eerste vrouw, keizerin Auguste Viktoria, overleed in Doorn in april 1921.

Zijaanzicht met toren.

Archief Sjef Dirks.

Hij hertrouwde met de prinses Von Reuss.

Keizer Wilhelm II.

Archief Sjef Dirks.

Keizer Wilhelm II. Geboren 27.01.1859 gestorven 04.06.1941.

Keizerin Hermine.

Archief Sjef Dirks.

Prinses Von Reuss droeg de naam Keizerin Hermine. Geboren 17.12.1887. Gestorven 07.08.1947.

Huis Doorn. Entree kasteel.

Archief Sjef Dirks.

Huis Doorn. Zijaanzicht kasteel.

Archief Sjef Dirks.

Naast het ontvangen van gasten hield Wilhelm II in Doorn zich bezig met het hakken van bomen.

Huis Doorn.

Foto Sjef Dirks.

Tot zijn dood in 1941 bleef Wilhelm II in Doorn wonen.

Luchtfoto Huis Doorn.

Archief Sjef Dirks.

Hij werd er ook begraven in een mausoleum op het terrein van kasteel Huis Doorn. Het mausoleum is alleen toegankelijk met toestemming van zijn familie.

Huis Doorn.

Archief Sjef Dirks.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland kasteel Huis Doorn met al haar bezittingen geconfisceerd en er een museum van gemaakt.