Vrouwenkamp Albert's dorp

Vrouwenkamp Albert's dorp was een zogeheten 'vrouwenkamp' tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), gelegen in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Soest.
Alberts Dorp viel onder het dorp Soesterberg.

Vrouwenkamp Albert's dorp.

Archief Sjef Dirks.

De naam van dit kamp werd ook geschreven als Alberts-Dorp, Albert's Dorp en Alberts' Dorp. En het huidige bungalowpark op die plek noemt zich Albertsdorp... vijf verschillende spellingen dus. De taalkundig enig correcte spelling is Albert's dorp. Het kamp was genoemd naar de Belgische koning Albert I.

Vrouwenkamp Albert's dorp.

Archief Sjef Dirks.

Verwarrend is dat het vrouwenkamp Albert's Dorp behoorde bij het interneringskamp dat officieel "Interneringskamp Amersfoort - Legerplaats bij Zeist" heette (meestal kortweg Kamp Zeist genoemd). Het grootste deel daarvan lag echter op grondgebied van de gemeente Soest (alleen het kamp van de bewakers stond in de gemeente Zeist) en viel daarmee onder de kern Soesterberg. Ook vrouwenkamp Albert's Dorp viel qua ligging onder de kern Soesterberg (Amersfoortseweg 91).

Vrouwenkamp Albert's dorp.

Archief Sjef Dirks.

Bijzonder topografisch punt was bovendien dat net ten zuiden van het interneringsdepot een bijna-viergemeentepunt lag en nog steeds ligt (Soest/Leusden/Amersfoort/Zeist). De grens Soest-Amersfoort liep over de oude schietbanen richting Amersfoortsestraat.

Vrouwenkamp Albert's dorp.

Archief Sjef Dirks.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn circa 15.000 gevluchte Belgische miliairen in eerste instantie geïnterneerd in Amersfoort. De desbetreffende kazerne was daarmee echter zwaar overbevolkt (deze was slechts berekend op 4.000 personen). Daarom werden al in oktober 1914 twee houten barakkenkampen ingericht (Kamp I en Kamp II) op de Legerplaats Zeist, op grondgebied van de gemeente Soest, kern Soesterberg. Voor de gezinnen van de mannen werden gezinsdorpen of vrouwendorpen opgericht. In dit geval betrof dat Albert's Dorp in Soesterberg en Elisabethdorp (ook gespeld als Elisabeth-dorp en Elisabeth-Dorp) en Nieuwdorp in Amersfoort. Genoemd naar de toenmalige Belgische koningin Elisabeth.