Belgisch monument te Amersfoort

Nadat de Duitsers België binnen gevallen waren, sloegen de Belgen op de vlucht. Men vluchtte zowel naar Frankrijk, Engeland als ook naar Nederland. In september 1914 waren zo'n een miljoen Belgen de grens met Nederland overgestoken.

Belgisch monument in aanbouw.

Archief Sjef Dirks.

Burgervluchtelingen keerden na verloop van een paar maanden weer terug naar huis. Nederland als neutraal land was echter verplicht om militairen van een vreemde nationaliteit gedurende de oorlog te interneren. Nederland heeft in deze periode zo'n 33.000 Belgische militairen geinterneerd gehad. Grote interneringskampen bevonden zich in Gaasterland, Harderwijk en Zeist.

Belgisch monument Amersfoort.

Archief Sjef Dirks.

Het Centraal Beheer der Werkscholen voor Belgische geïnterneerde soldaten stelde in 1916 het gemeentebestuur van Amersfoort voor om een gedenkteken op te richten "als hulde aan het Nederlandsche volk voor de her-opbeuring en de gastvrijheid, die de Belgische geïnterneerden en vluchtelingen zo edelmoedig is bedeeld gedurende den grooten oorlog".

Belgisch monument Amersfoort.

Archief Sjef Dirks.

Het monument werd gebouwd onder leiding van de Belgische architect Huub Hoste uit Brugge, die tijdens de oorlog in Soesterberg verbleef. Na de oorlog waren de verhoudingen tussen de beide landen verslechterd en kon het monument pas in 1938 officieel onthuld worden, door koningin Wilhelmina en koning Leopold III van België.

Belgisch monument Amersfoort.

Foto Sjef Dirks.

Op de gedenkplaat staat de volgende tekst: "als getuige der dankbaarheid van het Belgische volk voor de edelmoedige hulpvaardigheid aan de Belgische uitgewekenen gedurende den Wereldoorlog 1914-1918 door het Nederlandse volk bewezen".