De Eerste Wereldoorlog

Nieuw: Kerstmis Nieuwe foto's 1916 en 1917

In 1914 barstte de hel los en zou de mensheid voor het eerst geconfronteerd worden met een mondiale oorlog. Deze oorlog die aanvankelijk "De Groote Oorlog" genoemd zou worden, werd later beter bekend als de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog die aan miljoenen mensen het leven kostte, was helaas voor de leiders van deze wereld, geen leermoment om daardoor een volgende mondiale oorlog te voorkomen. Helaas moesten wij ook de Tweede Wereldoorlog in onze geschiedenisboeken opslaan. Nog altijd heeft de mensheid niet geleerd om in een vreedzame wereld te leven. Elke dag vinden er nog oorlogen plaatst, groot of klein, verdwijnen doen ze nooit en de gruwelijkheden die ze met zich meebrengen laten ons schijnbaar koud.

Over de Eerste Wereldoorlog is door schrijvers al veel gepubliceerd, maar elke keer zorgen nieuwe feiten en inzichten voor nieuwe publicaties. Dankzij de fotografie en film, kunnen wij vandaag al deze beelden van deze gruwelijke oorlog tot ons nemen. Gezien mijn interesse in het "waarom" van deze oorlog heb ik besloten om deze website te maken. Regelmatig zal deze website verder worden uitgebreid.

Wat vooraf ging

Op zondag 28 juni 1914 werd aartshertog Frans Ferdinand, de Oostenrijkse troonopvolger, met zijn vrouw vermoord in Sarajevo, de hoofdstad van de kort daarvoor geannexeerde Oostenrijkse provincie Bosnië. Deze aanslag was de vonk die het Europese kruitvat deed ontbranden. De moordenaar, de student Gavrilo Princip, was lid van de organisatie jong Bosnië, een nationalistische beweging die een verbond met Servië nastreefde. Oostenrijk greep de aanslag aan om Servië te vernederen en de bedreiging die dit land vormde voor de Oostenrijkse-Hongaarse invloed in Zuidoost-Europa, af te zwakken.

Frans Ferdinand met zijn vrouw Sophie

Na zich verzekerd te hebben van de onvoorwaardelijke steun van Duitsland, stelde Oostenrijk op 23 juli 1914 een ultimatum met tien eisen aan Servië. Hoewel de meeste punten aanvaard werden, weigerden de Serviërs de eis in te willigen dat Oostenrijk betrokken zou worden bij het onderzoek naar het moordcomplot. Op 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog.

Kort daarna gaf tsaar Nicolaas II het bevel tot een algehele mobilisatie van Rusland ter ondersteuning van de Serviërs. Als reactie daarop werd het hele netwerk van allianties in het spel gebracht en braken er voor Europa rampzalige tijden aan. Duitsland stelde Rusland een ultimatum tot het stopzetten van de mobilisatie. Rusland ging hier echter niet op in. Het gevolg was dat Duitsland zelf tot mobilisatie overging en Rusland de oorlog op 1 augustus 1914 verklaarde. Op die dag mobiliseerde Frankrijk ook haar troepen. Op 2 augustus 1914 legde Duitsland België een diplomatieke nota voor waarin men het recht opeiste om over het Belgisch grondgebied te trekken. België ging niet in op deze eis.
De volgende dag verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk. Op 4 augustus 1914 vielen Duitse troepen België binnen. De Duitse overmacht was enorm. Door de schending van de Belgische grens werd Groot-Brittanië bij het conflict betrokken. Groot Brittanië had zich verplicht om de neutraliteit van België te garanderen en verklaarde daarom de oorlog aan Duitsland.

De hel brandt los.

Copyright © Sjef Dirks