De eerste wereldoorlog 02

1914. Duits militair kamp in de buurt van Vise

Archief Sjef Dirks

1914. Pruisische troepen gaan Luik aanvallen

Archief Sjef Dirks

1914. Duitse krijgsgevangen in Brugge

Archief Sjef Dirks

1914. Belgische verpleegsters aktief in Brussel

Archief Sjef Dirks

1914. Soldaten verwelkomen Engelse verpleegsters

Archief Sjef Dirks

1914. Soldaten van de Prins of Wales regiment

Archief Sjef Dirks

1914. Generaal Joffre van het Franse leger

Archief Sjef Dirks

1914. Duitsers gebruiken Belgische honden

Archief Sjef Dirks

1914. Keizer Willem II met generaal von Moltke

Archief Sjef Dirks

1914.Belgische soldaten op weg naar de Duitsers

Archief Sjef Dirks