De eerste wereldoorlog 36

1915. Hindenburg aan het front

Archief Sjef Dirks

1915. Rode Kruis verkoop bij Christies

Archief Sjef Dirks

1915. Slagveld wordt leeggeruimd

Archief Sjef Dirks

1915. Oostenrijkse troepen bij de Uzsok Pass

Archief Sjef Dirks

1915. Boten met Engelse troepen naar de kust

Archief Sjef Dirks

1915. Oostenrijkse troepen naar het front

Archief Sjef Dirks

1915. Duitse jeugd verzamelt koper in

Archief Sjef Dirks

1915. Schotse eenheid in het veld

Archief Sjef Dirks

1915. Jeugd wordt ingezet om militairen te werven

Archief Sjef Dirks

1915. Militairen in de loopgraven

Archief Sjef Dirks