Le Mort-Homme

Omdat er geen belangrijkse versterkingen op de linker oever van de Maas waren, spelen de gevechten zich daarna hoofdzakelijk af op de hooggelegen punten. Deze vormden de sleutelposities voor de toegang tot Verdun.

Dodemansheuvel Le Mort-Homme.

Archief Sjef Dirks.

Le Mort-Homme is de naam van een oud gehucht, bestaande uit drie heuvels met hoogten van 295 en 265 meter.

Côte 304

Archief Sjef Dirks.

Vanaf 6 maart vinden de Duitse aanvallen op de linker Maasoever in de buurt van de Côte 304 en de dodemansheuvel le Mort-Homme plaats.

Skeletmonument op de dodemansheuvel Le Mort-Homme

Archief Sjef Dirks.

Er wordt verschrikkelijk lijf-aan-lijf gevochten. De top kan door geen van beide legers worden ingenomen.

Skeletmonument op de dodemansheuvel Le Mort-Homme

Foto: Sjef Dirks.

De sector blijft fel omstreden tot het algemeen offensief van 20 augustus 1917. Twee divisies hebben in deze sector bijzonder zware offers gebracht. De 69ste divisie, waarvan de oudstrijders het zogenaamde monument van het Geraamte hebben opgericht, en de 40ste divisie.

Het gedenkteken van het geraamte le Mort-Homme.

Foto; Sjef Dirks

Het monument is het werk van beeldhouwer Froment-Meurice.