Monument aux enfants de Verdun

Tegenover het office du tourisme in Verdun staat het Monument aux enfants de Verdun (monument voor de ‘kinderen’ van Verdun). Het monument is ter ere van de doden uit Verdun. Officieel heet dit monument "Monument aux enfants de Verdun morts pour la France".

Monuments aux enfants de Verdun.

Archief Sjef Dirks.

Het werd ingehuldigd in 1928. Het monument is opgericht op de vestingmuur ter verdediging van de brug. Het monument vertegenwoordigd de doden door vijf soldaten van de verschillende korpsen van het Franse leger die gezamenlijk een muur vormen met hun borst.

Monuments aux enfants de Verdun.

Foto Sjef Dirks.

Vandaag de dag gedenkt het monument zowel de gesneuvelde Franse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog als uit de Tweede Wereldoorlog. Op de sokkel van dit door de architect Forest en de beeldhouwer Grange gemaakte monument staan de namen van alle inwoners uit Verdun, die in de oorlog voor Frankrijk zijn gevallen.