Memorial de Mondement

Het gehele Von Schlieffenplan, om Frankrijk in 1914 in zes weken te verslaan gevolgd door een verplaatsing van de troepen naar het oosten voor de veldtocht tegen Rusland, volgt het concept van Napoleon van begin 1814 in het groot.
Ook Joffre’s toekomstige Duitse tegenstanders, het duo Von Hindenburg en Ludendorff, hebben zich in augustus 1914 bij Tannenberg door Napoleons tactiek laten inspireren. Door snel te manoeuvreren wisten zij twee grotere, Russische legers te verslaan en tot de aftocht te dwingen.

Het 33 meter hoge Mémorial de Mondement.

Foto Sjef Dirks.

Vlak onder het dorp Soizy-aux-Bois, op ongeveer 15 km van Sézanne, voert de zijweg D439 naar Mondement-Montgivroux. Het Mémorial de Mondement ligt op een heuvel naast het dorp en is al van verre te zien. Voor het goed onderhouden monument staat een informatiebord met een beschrijving en een weergave van de vele inscripties die er in zijn aangebracht.
Het besluit om dit nationale monument op deze plaats op te richten werd al in 1920, tijdens het aannemen van de Franse staatsbegroting, genomen. De locatie werd aangewezen door Foch, die hier in september 1914 als bevelhebber van het nieuw gevormde Franse 9e Leger vocht.
Vanaf de heuvel is er uitzicht op de vlakte met de moerassen van Saint-Gond. Hier stond het leger van Foch tegen onderdelen van het Duitse 2e Leger onder Von Bülow en het Duitse 3e Leger onder generaal Von Hausen.

Het 33 meter hoge Mémorial de Mondement.

Foto Sjef Dirks.

Met de bouw van het monument werd in 1931 begonnen maar die werd echter pas in 1939 afgerond. Door de Tweede Wereldoorlog werd de onthulling zelfs uitgesteld tot 1951. In 1991 werd het op de lijst van monumentenzorg geplaatst, gevolgd door een omvangrijke restauratie in de jaren 1994-1995.

Het 33 meter hoge Mémorial de Mondement.

Foto Sjef Dirks.

De monoliet is 33 meter hoog en heeft een fundering van nog eens 22 meter. Het ontwerp van deze constructie van 2.000 ton beton in een roze granietkleur werd uitgevoerd door de architect Paul Bigot samen met de beeldhouwer Henri Bouchard. Aan de bovenkant is de figuur van de overwinning aangebracht begeleid door donker en bliksem en schallende trompetten in de richting van het oosten waar de vijand woonde.

Joffre met afgebeelde generaals.

Foto Sjef Dirks.

Joffre’s befaamde order van 6 september 1914 is op de voorkant in de steen gebeiteld:
‘Au moment où s’engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment est venu de ne plus regarder en arrière. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée’.

De generaals en een poilu uit de Slag aan de Marne in 1914. De afgebeelde generaals aan de linkerkant van Joffre zijn: Sarrail van het 3de Leger, De Lange de Cary van het 4de Leger en Foch van het 9de Leger. Aan de rechterkant Franchet d’Esperey van het 5de Leger, French van het Britse Expeditieleger, Maunoury van het 6de Leger en Gallieni, de militaire gouverneur van Parijs. Aan de andere kant van de megaliet is de slagorde van hun legers gegraveerd. De gehele historie van het wonder van de Marne in een monument samengebald.

De Nederlandse vertaling op het informatiebord geeft de essentie weer. Het luidt als volgt:
‘Op het moment dat de slag begint waar de redding van het land afhangt, is het belangrijk om een ieder te herinneren aan het feit dat het moment is aangekomen dat men niet meer naar achteren moet kijken. Een manschap dat niet vooruit kan moet hoe dan ook alles in het werk stellen om de veroverde grond te beschermen en zal zich liever ter plaatse laten doden dan terug te trekken. De huidige omstandigheden laten geen enkele fout toe’.
Naast de dagorder is een tweede tekst aangebracht die de overwinning aan de Marne – La victoire passait – memoreert. Aan de voet van de megaliet staan de figuren van Joffre en een poilu centraal.

Impressie van de omgeving.

Foto Sjef Dirks.

Impressie van de directe omgeving bij het monument. Schitterende omgeving.

Impressie van de omgeving.

Foto Sjef Dirks.

Een andere impressie van de directe omgeving bij het monument. Het is een zeer mooie locatie.