South African National Memorial

Het South African National Memorial is een oorlogsmonument gelegen in de Franse plaats Longueval, bij het Delvillebos departement Somme. Het monument werd gebouwd naar een ontwerp van de architect Herbert Baker en ligt recht tegenover het Delville Wood Cemetery.

South African National Memorial.

Foto Sjef Dirks.

Het bestaat uit een gebogen muur, opgebouwd uit gekloven vuurstenen, met aan beide uiteinden een schuilgebouw. In het midden staat een poortgebouw met een koepelvormig dak waarop een bronzen sculptuur staat dat een paard met twee mannelijke figuren Castor en Pollux voorsteld. Zij symboliseren het leiden van de Zuid-Afrikaanse natie.

South African National Memorial.

Foto Sjef Dirks.

Centraal staat een stenen altaar ter nagedachtenis aan alle Zuid-Afrikaanse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

South African National Memorial.

Foto Sjef Dirks.

De namen van de meer dan 10.000 slachtoffers worden hier niet vermeld maar ze staan wel samen met de vermiste Engelse strijdkrachten op de verschillende monumenten voor de vermisten (Memorial to the Missing) op andere locaties.

South African National Memorial.

Foto Sjef Dirks.

Ten noorden van het monument bevindt zich het Delville Wood Commemorative Museum. Het is een replica van een fort in Capetown. Binnen wordt de geschiedenis van Zuid-Afrika geschetst aan de hand van de opeenvolgende conflicten, van de Boerenoorlog tot de Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkend bronzen paneel dat the Sixth Day heet toont de aflossing van de Zuid-Afrikanen in het bos van Delville. Hierin wordt een register bewaard waarin de namen van de vermisten genoteerd staan. Het monument werd op 10 oktober 1926 door de weduwe van generaal Louis Botha ingehuldigd.