Hill 204 Amerikaans monument

Bij een bezoek aan Château-Thierry, valt het classicistische Aisne-Marne monument dat op een heuvel staat, direct op. Het is een van de grootste oorlogsmonumenten die de Amerikanen na de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk hebben neergezet en herdenkt de wapenfeiten van de Amerikanen tijdens de tweede slag aan de Marne. Het monument bestaat uit een dubbele colonnade voorzien van beelden. Aan de westkant, staan twee vrouwelijke beelden hand in hand die Amerika en Frankrijk voorstellen. De tekst ernaast, in het Engels en Frans, drukt uit dat dit monument ook ter ere van de Franse troepen is:
This monument has been erected by the United States of America to commemorate the services of her troops and those of France who fought in this region during the Word War. It stands as a lasting symbol of the friendship and cooperation between the French and American Armies.

Het Aisne-Marne monument op Hill 204. Westkant.

Foto Sjef Dirks.

Door de Amerikaanse druk moesten de Duitsers Château-Thierry verlaten om zich verder terug te trekken in noordelijke richting. Het monument biedt een prachtig uitzicht over de Marnevallei.

Het Aisne-Marne monument op Hill 204.

Foto Sjef Dirks.

Aan de andere kant van het monument treffen we het beeld aan van de Amerikaanse adelaar. Deze kijkt uit op Château-Thierry. Onder de adelaar staan de woorden: ‘Time will not dim the glory of their deeds.’
Daaronder een kaart van de Aisne-Marne saillant en het gebied dat de Amerikaanse troepen op de Duitsers hebben veroverd. Het is op de kaart aangegeven met stippellijnen. Acht Amerikaanse divisies, namen deel aan het offensief dat van 18 juli duurde tot 6 augustus 1918.

Het beeld van de Amerikaanse adelaar.

Foto Sjef Dirks.