Duits, Franse begraafplaats, Soupir

Het plaatsje Soupir ligt langs de Chemin des Dames, een bijzondere weg gelegen in het noorden van Frankrijk. De weg is grotendeels gelegen op een heuvelrug die uitsteekt boven het omringende land.
Vanaf september 1914 bezetten de Duitse troepen de heuvelrug en veranderede de Chemin des Dames in een oneenmbare vesting. Ze groeven zich in, in de gewelven van een kalksteengroeve.
De Franse generaal Nivelle wilde een eind maken aan deze stellingenoorlog en op 16 april 1917 lanceerde hij een groots offensief. Dit offensief liep uit op een grote ramp. Nivelle hield vol en ten koste van veel mensenlevens wist hij in mei 1917 Craonne en het plateau de Californie slechts voor even in bezit te krijgen. Deze opzienbarende nederlaag ondermijnde het moreel van de Franse troepen en leidde tot een muiterij. Nivelle werd aan de kant gezet en generaal Pétain nam het bevel over. Na het moreel van de troepen te hebben hersteld begon hij een beperkt, maar goed voorbereid gevecht wat er in resulteerde dat de heuvelrug in november 1917 in Franse handen kwam. Een verpletterend offensief van Duitse kant korte tijd later dreef de geallieerde legers zuidwaarts over de Marne.
Een nieuw Frans offensief in juli 1918 leidde tot doorbreking van de vijandelijke linies. Op 10 oktober 1918 verlieten de Duitse troepen definitief de heuvelrug.

Duits, Franse begraafplaats, Soupir.

Foto Sjef Dirks.

Zowel Duitse als Franse soldaten die in de stijd hun leven lieten zijn onder andere begraven in Soupir. De Duitse begraafplaats Soupir, ligt direct naast de Franse begraafplaats.

Duitse begraafplaats, Soupir.

Foto Sjef Dirks.

Duitse gesneuvelde militairen van zowel het stijdtoneel aan de Chemin-des-Dames als aan de Marne vonden hier hun laatste rustplaats. Op de Duitse begraafplaats in Soupir rusten 11089 Duitse soldaten.

Franse begraafplaats, Soupir.

Foto Sjef Dirks.

Op de naast gelegen Franse begraafplaats rusten 7236 Franse soldaten. Op deze begraafplaats bevinden zich ook de graven van 545 Franse soldaten die sneuvelden bij de gevechten in 1940.