The Wipers Times

The Wipers Times was een blad bestemd voor de soldaten in de loopgraven. Het werd uitgegeven door soldaten die vochten in de frontlinies ten tijde van de eerste wereldoorlog. Het werd geproduceerd door de soldaten van het 12e bataljon Sherwood Foresters (Nottingham & Derbyshire Regiment). Begin 1916, was het 12e bataljon gestationeerd in de voorste linies in Ieper. Daar vond men in een kapotgebombardeerd gebouw een drukpers. Het idee ontstond om een satirisch blad op te gaan zetten.

The Wipers Times, Saterday 12th. February 1916.

Het lijkt een raar idee zo bij de frontlinie. Maar men denkt er juist goed aan te doen om de soldaten af en toe aan iets anders te laten denken dan aan oorlogsvoeren.
De redactie bestond uit kapitein (later luitenant-kolonel) F. J. Roberts (Frederick John Roberts) en luitenant (later luitenant-kolonel) J. H. Pearson (John Hesketh ("Jack") Pearson). Het blad werd een enorm succes. Het blad werd gevuld met gedichten, reflecties, wrange humor en ingezonden brieven. Het maken en verspreiden van de krant was wel levensgevaarlijk gezien de oorlogsomstandigheden.