Standbeeld militaire en burgerlijke doden

Poperinge was ten tijde van de eerste wereldoorlog voor veel soldaten een verblijfplaats waar men tot rust kon komen van het oorlogsgeweld. Restaurants en hotels werden druk bezocht. Ook ging men er naar de dames van plezier die in diverse gelegenheden te vinden waren.
Om te zorgen dat men op het goede pad bleef, openden eind 1915 de aalmoezeniers Philip "Tubby" Clayton en Neveille Talbot een alternatieve ontspanningsgelegenheid. Het zou uitgroeien tot het bekendste soldatenhuis: Talbot House waar men weer mens kon worden.

Het centrum van Poperinge.

Foto Sjef Dirkis.

Het centrum in Poperinge werd druk bezocht vanwege de aanwezigheid van restaurant, hotels en andere gelegenheden van plezier.

Standbeeld militaire en burgerlijke doden.

Foto Sjef Dirks.

In het centrum vinden we het standbeeld militaire en burgerlijke doden Poperinge. Het beeldhouwwerk van Gysen op het standbeeld van Poperinge werd gegoten bij de ‘Fonderie Nationale des Bronzes, Ancienne Firme J. Petermann’. Deze befaamde bronsgieterij ontving rond de eeuwwisseling werk van de meest prestigieuze artiesten. De kleine bronzen beelden op de 2 gedenkplaten ter herinnering aan de burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog werden gegoten bij de kleinere ‘Fonderie Batardy’ uit Elsene (Ixelles), die eveneens genoot van een uitstekende reputatie.
Het gedenkteken bevat een uitgebreid symbolenpalet, dat vooral de gedachte triomf uitdraagt: de triomferende soldaat met vlag en geweer geflankeerd door kinderen die een palmtak en een bloemenslinger aanreiken. De brandende toorts versterkt de idee van de onsterfelijkheid die de soldaten verkregen hebben door het offer van hun leven. De waarden waarvoor ze vochten, worden expliciet vermeld: 'vrijheid – recht – trouw – eer'.
De burgerslachtoffers daarentegen worden op de gedenkplaten voorgesteld als slachtoffer van de Duitse gruwel, via het bronzen beeld van een profeet met boek over de Duitse gruweldaden. Het beeld van de jonge vrouw met lang gewaad en bloemruiker staat via het wapenschild symbool voor de stad Poperinge, die treurt om haar slachtoffers.