Baron Jacques de Dixmude

Jules Marie Alphonse Jacques wordt op 24 februari 1858 in Stavelot geboren. In 1878 begint hij zijn militaire loopbaan. Na een verblijf in de Congo, hij voerde campagnes tegen de slavenhandelaars, komt hij terug naar Belgiê en wordt in 1908 tweede in bevel van de Militaire School. In 1913 wordt hij luitenant-kolonel.

Monument van Baron Jacques de Dixmude.

Archief Sjef Dirks.

In oktober 1914 voert hij het bevel voor de verdediging van Diksmuide. In 1916 wordt hij bevelhebber van de 3de Legerdivisie.
Vanwege zijn militaire verdiensten kreeg Jacques onder meer het grootlint in de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding in België. In 1919 werd hij in de adel verheven met de titel van baron en de toelating om "de Dixmude" aan zijn naam toe te voegen.

Monument van Baron Jacques de Dixmude.

Foto Sjef Dirks.

In Diksmuide werd ter ere van generaal Jacques op 7 september 1930 op de Grote Markt een monument opgericht. Het verwijst zowel naar zijn exploten in Afrika als naar de verdediging van Diksmuide in 1914.
Het is een ontwerp van architect Antoine Courtens. Het beeld is van de hand van beeldhouwer Alfred Courtens. Op de vier hoeken zijn te vinden:
een infanterist in het uniform van 1918, een officier met zijn vaandel, een soldaat in tropenkostuum met geweer en een Congolese slaaf met ontblote bast en gebroken handboei.

Monument van Baron Jacques de Dixmude.

Foto Sjef Dirks.

Er kwam ook kritiek op Baron Jacques de Dixmude omdat hij een omstreden rol zou hebben gespeeld in de Congo. Dit standbeeld heeft sindsdien heel wat negatieve kritieken gekregen. Velen vonden dat Jacques te veel eer kreeg, want hij was geen Diksmuideling. Hij was Franstalig waardoor Vlaamsgezinde tegenstanders protesteerden tegen de oprichting van het standbeeld. Een Franstalige generaal in het leger die aan Vlaamse soldaten bevelen gaf, lag sowieso al gevoelig. Midden de jaren vijftig werden de hoekbeelden van het standbeeld vernield, maar later gerestaureerd.
Het standbeeld ter ere van generaal baron Jacques kwam in aanmerking voor de lijst van beschermde monumenten die de Eerste Wereldoorlog herdenken. De tegenwerking die kwam, kwam ook uit de Vlaamsgezinde hoek, maar even goed waren er antikoloniale motieven. Begin van de jaren negentig werd daarom geopteerd om het beeld te neutraliseren tot een onbekende soldaat. Anderen hebben geen problemen met het standbeeld, maar willen wel een bordje met historisch correcte informatie naast het beeld. Het standbeeld werd trouwens enkel vanwege de artistieke waarde voorgedragen voor bescherming door Monumentenzorg.

Baron Jacques de Dixmude, Grote Markt, Diskmuide.