Saint-Charles de Potyze

Saint-Charles de Potyze is een Franse militaire begraafplaats even als de Ossuaire Kemmelberg gelegen op Belgische bodem. Ook hier vinden we zowel de Franse als de Belgische vlag wapperen. Ook op andere plekken in België kunnen we Franse graven aantreffen zoals in Kokszijde Coxyde Military Cemetery en de Lijssenthoek military cemetery in Poperinge. Vooral in de periode najaar 1914 tot einde voorjaar 1915 sneuvelden veel Fransen soldaten in België. In de buurt van de huidige begraafplaats wordt in het kleine plaatsje de Verloren Hoek, in de buurt van de Potyze, een schooltje gebruikt als ambulancepost. Bij de Ambulance Saint-Charles Potyze groeit ook het aantal gewonden die het niet halen. Ze worden in de directe omgeving begraven.

Saint-Charles de Potyze.

Foto Sjef Dirks.

Tijdens de oorlog werden de school en de begraafplaats echter voor een groot stuk vernield. Aanvankelijk werden gesneuvelden in massagraven begraven, maar al gauw legde men individuele graven aan, zoals ook vastgelegd in een Franse wet van eind december 1915. Vanaf 1919 werd de begraafplaats hersteld en uitgebreid met graven uit de omliggende slagvelden.

Saint-Charles de Potyze.

Foto Sjef Dirks.

Vanaf 1920 konden Franse gesneuvelden ook gerepatrieerd worden. Veel onbekende doden kwamen in massagraven terecht; de grootste in België is het Ossuaire Kemmelberg bij de Kemmelberg. Veel graven uit 1914 en 1915 raakten ook vernield bij de Derde Slag om Ieper. Wanneer men die graven terugvond en geen identificatie meer kon gebeuren kwamen ook deze resten in een massagraf. De begraafplaats Saint-Charles de Potyze telt nu zo'n 4209 Franse graven, waarvan 762 niet geïdentificeerde. Ook het massagraf telt zo'n 616 onbekende graven.

Saint-Charles de Potyze.

Foto Sjef Dirks.

Er worden zo'n 4800 doden herdacht, waarvan ruim 1300 niet geïdentificeerd konden worden. De begraafplaats heeft een oppervlakte ongeveer 29.900 m2.

Saint-Charles de Potyze.

Foto Sjef Dirks.

De toegang van de begraafplaats wordt geflankeerd door twee witte stenen zuilen. Links voorbij de ingang staat een beeldengroep die een calvarie voorstelt. Achteraan bevindt zich een massagraf en staat een obelisk als herdenking aan een aantal infanterieregimenten.

Saint-Charles de Potyze.

Foto Sjef Dirks.

De graven zijn aangeduid met rechtopstaande kruisen, met uitzondering van een aantal islamitische en joodse graven die een stenen grafzerk hebben met een inscriptie overeenkomstig hun geloofsovertuiging.

Saint-Charles de Potyze, Zonnebeekseweg, Ieper.