Potijze burial ground cemetery

Potijze Burial Ground Cemetery is gelegen in de Potyzestraat in het gehucht Potyze gemeente Ieper. Op deze begraafplaats rusten 586 gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog. De begraafplaats werd ontworpen door Reginald Blomfield.

Potije burial ground cemetary.

Foto Sjef Dirks.

De begraafplaats heeft een oppervlakte van 4420 m2 en is omgeven door een stenen muur. Het Cross of Sacrifice staat aan de westelijke kant en de Stone of Remembrance staat aan de oostelijke kant.

Potije burial ground cemetary.

Foto Sjef Dirks.

Verderop in noordwestelijker richting liggen nog drie andere Engelse begraafplaatsen: Potijze Chateau Wood Cemetery, Potijze Chateau Lawn Cemetery en Potijze Chateau Grounds Cemetery. Tijdens de Tweede Slag om Ieper waren er eveneens de hoofdkwartieren van de 27ste divisie gevestigd. De aanwezigheid van de drie begraafplaatsen in de omgeving geeft een indicatie van het hoge aantal slachtoffers welke tijdens deze strijd zijn gesneuveld.
Potyze was bijna de hele oorlog in Engelse handen. Hier bevond zich het domein met kasteel dat de Engelsen 'White Château' noemden. Ondanks het feit dat het kasteel dikwijls artilleriebeschietingen te trotseren had, was het ingericht als een medische post.

Potijze burial ground cemetary.

Foto Sjef Dirks.

De begraafplaats werd gebruikt tussen april 1915 en oktober 1918.