Ploegsteert "Memorial to the missing".

Het Ploegsteert Memorial is beter bekend als "Memorial to the Missing". Het monument eert de Engelse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Het is gelegen in het Belgische dorp Ploegsteert. Het herdenkingsmonument staat op de Engelse militaire begraafplaats Berks Cemetery Extension, net ten noorden van het dorpscentrum langs de weg naar Mesen (N365) in het Bos van Ploegsteert.

Ploegsteert "Memorial to the missing".

Foto Sjef Dirks.

De begraafplaats herdenkt 11.390 Engelse militaire die in de omgeving sneuvelden, maar geen gekend graf hebben. Het cirkelvormig gebouw is ontworpen door Harold Bradshaw. Binnenin bevinden zich panelen waarin de namen van de gesneuvelden zijn gegraveerd.

Ploegsteert "Memorial to the missing".

Foto Sjef Dirks.

Het indrukwekkende herdenkingsmonument wordt gedragen door verschillende zuilengalerijen en bewaakt door twee stenen leeuwen. Elke eerste vrijdag van de maand om 19 uur wordt hier een Last Post-ceremonie georganiseerd.

Ploegsteert "Memorial to the missing".

Foto Sjef Dirks.

Het Ploegsteert Memorial werd ingewijd op 7 juni 1931 door de hertog van Brabant, de latere koning Leopold III. Jaarlijks op 25 april is er in de namiddag een plechtigheid naar aanleding van ANZAC Day. Anzac staat voor "Australian and New-Zealand Army Corps."

Ploegsteert "Memorial to the missing".

Foto Sjef Dirks.

Ploegsteert: "Memorial to the missing". Rue de Messines in Ploegsteert (Comines-Warneton).