Guynemar monument

Zeer bekend is de Franse jachtpiloot Georges Guynemer die we een van de pioniers kunnen noemen van de oorlogsluchtvaart. In 1916 en 1917 vonden boven Poelkapelle hevige luchtgevechten plaats.

Kapitein Guynemar wordt toegesproken.

Archief Sjef Dirks.

Op bovenstaande foto is er een speciale gelegenheid georganiseerd voor kapitein Guynemer die zich bij verkenningen en gevechten bijzonder onderscheiden heeft. Generaal Anthoine spreekt hem en een aantal andere aviateurs van harte toe.

Guynemar was op 11 september 1917 opgestegen nabij Duinkerke maar verdween spoorloos na een vlucht boven Poelkapelle. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden.

Guynemar monument Poelkapelle.

Archief Sjef Dirks.

In het centrum van Poelkapelle staat een gedenksteen ter nagedachtenis aan Georges Guynemer. Georges Guynemer werd gehuldigd omdat hij meerdere Duitse gevechtsvliegtuigen had neergehaald.

Guynemar monument.

Foto Sjef Dirks.

Na de crash, werd hij te Poelkapelle mede door het Duitse leger uit respect met 'militaire eer' begraven. Hij was meer dan een gewone gevechtsjagerpiloot, reden waarom Frankrijk hem vereerde met een monument.

Guynemar monument.

Foto Sjef Dirks.

Het monument draagt een bronzen vliegende ooievaar in top, omdat de ooievaar het teken was van de groep waar Guynemer bij vloog.

Guynemar monument

Foto Sjef Dirks.

Jaarlijks nog huldigt een Frans militair eskadron boven Poelkapelle zijn held op de verjaardag van dit historische feit.