Linie Regiment. Veldtocht 1914 - 1918

Album met foto's van het Linie regiment. Veldtocht 1914 - 1918.

Album Linie regiment.

Archief Sjef Dirks.

Kolonel M.S.B. Denayer. Bevelhebber van het regime

Archief Sjef Dirks.

Het vaandel met zijn Eerewacht.

Archief Sjef Dirks.

De officieren van den Regiment staf.

Archief Sjef Dirks.

De officieren van het Regiment.

Archief Sjef Dirks.

Een groep reserve officieren van het Regiment.

Archief Sjef Dirks.

De onder officieren van het Regiment.

Archief Sjef Dirks.

Het muziekkorps van het Regiment.

Archief Sjef Dirks.

De officieren van het 1ste Bataljon.

Archief Sjef Dirks.

1ste Companie.

Archief Sjef Dirks.

2de Companie.

Archief Sjef Dirks.

3de Companie.

Archief Sjef Dirks.

4de Companie.

Archief Sjef Dirks.

Officieren van het IIde Bataljon.

Archief Sjef Dirks.

5e Companie.

Archief Sjef Dirks.

6e Companie.

Archief Sjef Dirks.

7e Companie.

Archief Sjef Dirks.

8e Companie

Archief Sjef Dirks.

Officieren van het IIIde Bataljon

Archief Sjef Dirks.

9e Companie

Archief Sjef Dirks.

10e Companie

Archief Sjef Dirks.

11e Companie

Archief Sjef Dirks.

12e Companie

Archief Sjef Dirks.

Depot en Park Companie

Archief Sjef Dirks.

School Companie

Archief Sjef Dirks.