Belgische militaire begraafplaats Oeren

De Belgische militaire begraafplaats van Oeren is een begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog en ligt rond de voormalige Sint-Apolloniakerk van de Belgische plaats Oeren. Een deelgemeente van Alveringem. De begraafplaats werd in 2008 beschermd als monument.

Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Foto Sjef Dirks

Oeren leed fel onder de Eerste Wereldoorlog. In de zomer van 1915 ontstond de begraafplaats van Oeren rond de voormalige parochiekerk als tijdelijke noodoplossing. Het kerkhof van Alveringem was toen immers overbezet.

Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Foto Sjef Dirks

Na een veertigtal graven gedolven te hebben, besliste de militaire overheid om de lichamen voortaan te begraven in Adinkerke. De begrafenisplechtigheid vond wel nog plaats in Alveringem.

Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Foto Sjef Dirks

De Belgische militaire begraafplaats van Oeren wordt ook gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal heldenhuldezerken, die verwijzen naar enkele episodes in de ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse Beweging.

Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Foto Sjef Dirks

De begraafplaats telt nu nog slechts vijf heldenhuldezerken met Keltisch kruis, een meeuw of Blauwvoet en de letters AVV-VVK, ontworpen door de frontsoldaat, schilder en tekenaar Joe English. Ooit stonden er meer van die zerken maar in de nacht van 9 op 10 februari 1918 hebben grafschenners er 38 besmeurd met cement (de letters AVV-VVK werden dicht gesmeerd).

Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Foto Sjef Dirks

De Vlamingen reageerden prompt en de nacht erop overschilderden frontsoldaten de gedichte letters met zwarte verf. in 1925 werden de meeste van de 104 heldenhuldezerken kapotgeslagen om een weg aan te leggen en vervangen door Belgische grafstenen.

Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Foto Sjef Dirks

In 1923 vond hier de vierde IJzerbedevaart plaats onder het thema "Eerherstel aan de geschonden graven". Vanaf het jaar hierop vonden alle IJzerbedevaarten in Diksmuide plaats. Veel gesneuvelden werden kort na de oorlog gerepatrieerd naar hun geboortestreek. Nu resten er nog 510 graven.

Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Foto Sjef Dirks

Naar aanleiding van de 90ste verjaardag van de wapenstilstand en de bescherming van de begraafplaats als monument, vond er op 11 november 2008 een eerste herdenkingsplechtigheid plaats met verwanten van de gesneuvelden. Deze herdenking wordt om de twee jaar gehouden.