Brussel 22 november 1918

Op 22 november 1918 vierde koning Albert 1 en koningin Elisabeth hun terugkeer naar Brussel. Deze bijzondere ceremonie markeert symbolisch het einde van de oorlog in België.

De koninklijke familie bij het parlement.

Archief Sjef Dirks.

Om de koning en koningin te verwelkomen, werd de hoofdstad voorzover dat mogelijk was feestelijk versierd. De vlaggen hingen uit en bewoners van Brussel vulden de straten.

De koninklijke familie.

Archief Sjef Dirks.

De Belgische en geallieerde troepen trokken langs de menigte. De koninklijke familie werd met veel enthousiasme onthaald.

Het begin van de stoet.

Archief Sjef Dirks.

In zijn toesprak presenteert de koning zich als een soldaat-koning. Hij brengt hulde aan zijn leger en aan de militairen die eervol stierven, maar ook aan de burgers die voor het vuurpeloton stierven, gedeporteerd werden of werden afgeslacht in augustus 1914.

De highlanders.

Archief Sjef Dirks.

Voor aankomst in Brussel, gingen koning Albert I en koningin Elisabeth op 11 november 1918 naar het Kasteel van Loppem, niet ver van Brugge.
Hij ontving een delegatie van de nationale Commissie voor hulp en voedsel om te informeren naar de situatie in het bezette België, alsmede vertegenwoordigers van de katholieke, liberale en socialistische partijen. In Duitsland was er onrust ontstaan en men vreesde daar een revolutie. Hoewel het risico van Belgische deelname aan een dergelijke revolutie niet reëel is, is de situatie toch ernstig in de ogen van de leiders van het land.

Amerikaanse troepen.

Archief Sjef Dirks.

In de discussies van Loppem, werd door de koning overeenstemming bereikt over de onmiddellijke noodzaak om algemeen kiesrecht te verlenen aan 21-jarige mannen, alsmede aan de oorlogsweduwen, zonder te kiezen voor de langzame procedure opgelegd door de Grondwet. Alleen de snelle toekenning van het recht op algemene verkiezingen lijkt de mensen te kunnen helpen het lijden van oorlog en wederopbouw te dragen.

Franse infanterie.

Archief Sjef Dirks.

Naast de invoering van het algemeen kiesrecht zullen een aantal sociale en fiscale hervormingen het naoorlogse België permanent hervormen.

Belgische troepen.

Archief Sjef Dirks.

In 1919 wordt een inkomstenbelasting ingevoerd. Het daaropvolgende jaar kwam de werkloosheidsverzekering tot stand, gevolgd door de achturige werkdag in 1921.

Belgische artillerie.

Archief Sjef Dirks.

Andere belangrijke besluiten genomen na het beeindiigen van de oorlog waren de werken van hulp aan de mensen, die België van de humanitaire ramp hebben gered. In 1919 werd het nationale werk voor kinderen gecreëerd.

Franse troepen.

Archief Sjef Dirks.

De 10 ansichtkaarten op deze pagina komen uit een boekje. Deze boekjes werden verkocht om gelden te verwerven voor weeskinderen.

Belgische artillerie.

Archief Sjef Dirks.

Het officiële einde van de oorlog kwam op 28 juni 1919 met de ondertekening van het Verdrag van Versailles dat, enerzijds, eenzijdig Duitsland veroordeelde en anderzijds de oprichting van de Volkerenbond aankondigde.

Gedecoreerd oud-strijder. Foto P. Janssens, Veurne

Archief Sjef Dirks.