Yorkshire Trench

In de Westhoek, met als zwaartepunt de stad Ieper, is de oorlog overal aanwezig. Is het niet zichtbaar in het landschap in een van de honderden begraafplaatsen of monumenten, dan is het minstens nog ondergronds. Toen in 1992 langs het kanaal Ieper-IJzer een nieuw industrie terrein werd ontgonnen, stootte men op de sporen van de oorlog: onontplofte munitie, betonconstructies en menselijke resten.

Yorkshire Trench.

Foto Sjef Dirks

Tot het voorjaar van 2008, werden ruim 200 lichamen geborgen van soldaten van verschillende nationaliteiten. De stad Ieper verwierf een klein stukje terrein waar de voormalige Engelse loopgraaf "Yorkshire Trench" loopt. De site 'Yorkshire Trench and Dug-out' is uitgebouwd rondom een opgegraven 'deep dug-out', waarvan de gangen en kamers door middel van paden bovengronds weergegeven worden.

Yorkshire Trench.

Foto: Sjef Dirks.

Het tracé van de ondiepe loopgraaf uit 1915 wordt via een vlonderpad bovengronds weergegeven. Tegelijk werd een stuk loopgraaf van de 'Yorkshire Trench' uit 1917 gerenoveerd. In de loopgraaf zijn de toegangen tot de 'deep dug-out' te zien. De site wordt getooid met informatiepanelen en groenaanleg.

Yorkshire Trench.

Foto: Sjef Dirks.

Gelegen langs de Bargiestraat, temidden van het industriegebied van Boezinge, op ca. 200 meter ten Oosten van het Kanaal Ieper-IJzer.