Hill 60

Hill 60 is een heuvel even buiten het Belgische dorp Zillebeke. De heuvel werd gevormd door de ophoping van uitgegraven aarde bij het aanleggen van de spoorwegbedding. De heuvel is circa 60 meter hoog en 230 meter lang. Hill 60 is onderdeel van de zogenaamde Hoogte van Wijtschate-Zillebeke waar ook de Helling van Mesen, Helling van Wijtschate en Hill 62 deel van uitmaken.

Hill 60 Zillebeke

Foto Sjef Dirks.

Op 10 december 1914 veroveren de Duitse troepen de heuvel op de Fransen. De Engelsen nemen de sector over en het ondergronds gevecht begint. De Britse 171e Tunneling Company begon in februari 1915 tunnels onder de Hill te graven. In april 1915 waren de tunnels klaar en waren zes mijnen geplaatst onder de Duitse posities. Op 17 april 1915 werden de mijnen tot ontploffing gebracht. De explosies duurden ongeveer tien seconden en verwoestten de verdedigingswerken van de Duitsers.

Hill 60 Zillebeke

Foto Sjef Dirks.

Bij een volgende ondergrondse actie komt de heuvel in Engelse handen. De overwinning was echter van korte duur, op 18 april werden de Britten na een nachtelijke Duitse aanval weer verdreven van de heuvel.

Hill 60 Zillebeke

Foto Sjef Dirks.

De ondergrondse oorlogsvoering duurt tot begin juni 1917. Veel soldaten die werkten en vochten in de donkere tunnels zijn er ook gestorven en liggen nog steeds naamloos in de klei begraven. Hill 60 is een begraafplaats zonder grafstenen. Engelse versterkingen zorgden voor een nieuw offensief, en met succes: de heuvel kwam weer in Britse handen.

Hill 60 Zillebeke

Foto Sjef Dirks.

Hill 60 bewaard het oorspronkelijke oorlogslandschap met mijnkraters, betonconstructies en monumenten.

1st Australian tunneling company memorial.

Foto Sjef Dirks.

Rechts van de heuvel het gedenkteken voor de "1st Australian Tunnelling Company", op de parking ernaast het gedenkteken voor de "14th Light Division". De zuil staat op twee treden, versmalt naar boven toe en is opgebouwd uit ruw behouwen hardstenen blokken. Op de zuil: trapeziumvormige gedenkplaat uit brons, bovenaan versierd met een stralenkrans, waarin een kroon is geplaatst, bovenaan op een banderol 'Australian Imperial Forces'; daaronder 'In Memoriam of officers and men of the 1st Australian Tunnelling Coy who gave their lives in the mining and defensive operations of Hill 60 1915-1918',

Adres: Zwarteleenstraat, Zillebeke